Mijn kind online, het gevaar van internet

Mijn kind online, het gevaar van internet Foto: duchessa

Artikel door: gkluft
Geplaatst op: 20-03-2011 om 19:28

Met de opkomst van sites als hyves, Myspace en Facebook worden de netwerksites steeds populairder onder jongeren. Koploper in Nederland op dit gebied is het programma MSN, maar is het nu ook zo slecht om via internet te communiceren en welk risico brengt internet met zich mee?

Internet in ons dagelijks leven

Vandaag de dag kan bijna niemand meer zonder het internet, het is voor vele jongeren een onmisbaar tijdverdrijf geworden . Er gaat geen dag voorbij zonder een keer gecontroleerd te hebben of ze e-mail hebben ontvangen en als ze zich vervelen is er altijd een mogelijkheid om lekker eens te gaan communiceren met mensen uit de hele wereld die ook ‘aangesloten’ zijn op het internet. 'Meer tijd voor het internet betekent minder tijd voor vrienden en familie', is een stelling die regelmatig gehoord wordt.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De eerste tekenen die wijzen op het ontstaan van een sociale gerichtheid manifesteren zich tussen de zes en acht weken. De contactglimlach is hier het belangrijkste uitgangspunt van, zodra een baby reageert op een gezicht met glimlach en geluidjes kan je spreken van een contactglimlach. Gaandeweg tijdens de kleuterjaren neemt de intensiteit alswel de hoeveelheid interacties tussen leeftijdgenoten toe. In de loop van de kleuterjaren beginnen ook de eerste vriendschapsrelaties. In de schoolperiode van kinderen beginnen de vrienden echt invloed te krijgen op een kind. Zo is een vriendengroep een belangrijk aspect in de sociale ontwikkelingen, binnen deze kringen vormen zich de manier waarop een kind zich sociaal opstelt.

De hiervoor benoemde feiten laten allemaal blijken dat je mensen om je heen nodig hebt om jezelf te kunnen ontwikkelen en om je karakter te leren kennen. Aangezien het een gegeven is dat 70 % van de communicatie non verbaal gebeurd is het misschien wel zorgelijk dat kinderen op steeds jongere leeftijd communiceren via internet. Een belangrijk aspect hierbij is het steeds meer voorkomende pesten via internet. Uit de cijfers van qrius blijkt dat 98% van de kinderen tussen de 11 en 15 jaar surft op het internet. Van deze kinderen pest 15% via internet en wordt er 12% gepest.

Omdat je op internet niet direct iets tegen iemand zegt en vaak anoniem kan reageren of een account kan aanmaken onder valse naam is het steeds moeilijker om de ware identiteit van een gebruiker te achterhalen. Door dit gegeven is het dus ook veel makkelijker om iemand te beledigen of te bedreigen. Nu is pesten niets nieuws onder kinderen maar pesten via internet is redelijk nieuw en er zijn nog geen duidelijke bestrijdingsmiddelen voor. Wel zijn er al internetsites die tips geven aan kinderen en ouders, maar zolang een kind niet praat over digitaal pesten kunnen de ouders hier ook niets aan doen. Een oplossing voor dit fenomeen zou naar mijn idee alleen kunnen zijn dat ouders volledige inzage hebben in de browser en chat geschiedenis van hun kind. Maar vooral dat ouders zorgen dat hun kinderen qua kennis op het gebied van internet niet voorlopen op de ouders. Mijn mening hierbij is dat ouders niet bijlopen in de kennis over de computer en internet als hun kinderen. Een reden hiervoor is dat kinderen de computer en hierbij de netwerksites als vrije tijd en hobby beschouwt in tegenstelling tot de meeste volwassenen die de computer alleen voor werkgerelateerde activiteiten gebruikt.

Vrienden- en netwerksites

Een belangrijk uitgangspunt voor vriendensites is de privacy van de gebruikers. Zonder de discussie te starten over privacy van het internet is het logisch dat niet alles even veilig is om te uploaden op het internet. Je mag verwachten dat volwassenen dit zelf begrijpen en de algemene voorwaarden goed zullen doorlezen. Kan je dit ook verwachten van kinderen en jongeren is de vraag. Onder de druk van vrienden en om bij een groep te horen zullen jongeren al snel een account aanmaken op een vriendensite. Koningin Beatrix heeft tijdens de kerstrede verteld dat zij denkt dat het bestaan van de Nederlander steeds leger wordt, Met virtuele ontmoetingen is die leegte niet te vullen; integendeel, afstanden worden juist vergroot. Het ideaal van het bevrijde individu heeft zijn eindpunt bereikt. We moeten trachten een weg terug te vinden naar wat samenbindt. Maar streeft onze koningin hier niet haar doel voorbij en zijn deze sites niet juist de weg terug?

Als voorbeeld pak ik de website hyves.nl die op dit moment per maand 3,5 miljoen unieke profielen ontvangt tevens heeft deze site ook de koningin een profiel aangeboden. 51% van deze profielen zijn gebruikers in de leeftijd van 13 tot 34 jaar. De drie hoofdredenen om op Hyves te komen zijn: • (1) Contact houden met vrienden en familie, • (2) Ontsnappen aan de dagelijkse dingen • (3) Ontspanning en vermaak Op nummer een staat weliswaar het sociale netwerk onderhouden maar nu komt de vraag weer boven draagt Hyves in dit voorbeeld bij aan de sociale ontwikkeling van jongeren. Navraag op straat en een middelbare school levert eenduidig het antwoord op: ja. Jongeren (in mijn gemeente) zeggen dus dat Hyves bijdraagt aan hun sociale ontwikkelingen. Ze claimen dat ze meer mensen hebben leren kennen door dit medium en ook oude vrienden weer zijn tegengekomen. Op de vraag of ze met deze mensen ook fysiek afspreken moeten ze toch even nadenken. Buiten de normale vriendenkring spreken ze eigenlijk niet meer en niet minder af. Vanuit deze visie is Hyves dus alleen maar een positieve aanvulling op de al bestaande sociale contacten en zorgt deze er niet voor dat er minder non-verbale communicatie ontstaat. Bestaan er dan geen risico’s aan vriendensites als Hyves? Ik vind dat er wel zeker risico’s aan deze sites kleven. Risico`s die er ook in het dagelijks leven zijn. Zoals al eerder beschreven is het risico op pesterijen vele mate groter. Maar kunnen ook bijvoorbeeld loverboy`s de informatie die ze op dit soort sites vinden goed gebruiken. Door je foto’s schooladres, woonplaats etc. op internet te plaatsen ben je makkelijker bereikbaar voor mensen die slechte ideeën hebben.

Gameverslaving

Tegenwoordig zie je zelfs sub culturen ontstaan op het internet. Neem een willekeurig computerspelletje en kijk eens op internet hoeveel forums er wel niet te vinden zijn over dit ene spelletje. De sub cultuur zijn dan de Gamers maar binnen de sub cultuur bestaan nog tal van andere sub culturen. Naar mijn mening zijn de Gamers de laatste echte sub cultuur die er in Nederland bij is gekomen. Over deze cultuur maak ik mij wel zorgen, deze jongeren leven namelijk vaak voor hun spelletje of clan waar ze bij behoren. Onder deze jongeren zie je wel een sterke afname van sociale contacten en zie je zelfs een terugname van persoonlijke verzorging. Sinds een aantal jaren is er een behandel programma voor gameverslaafden. Dit neemt niet weg dat er wereldwijd al meer dan 200 (voornamelijk) jongeren zijn gestorven ten gevolge van een gameverslaving. Exacte cijfers over het aantal gameverslaafden in Nederland zijn nog niet te vinden. Maar navraag bij Verslavingszorg vertelt me dat het schrikbarend veel jongeren zijn en de aanmeldingen snel groeien. Ook vertelt verslavingszorg mij dat voornamelijk ouders aanmelden omdat ze er geen controle meer over kunnen uitvoeren en dat de verslaving niet onderdoet voor een drugsverslaving. Een interessant detail hierbij is dat er nog relatief weinig jongeren zich aanmelden voor een pornoverslaving terwijl deze verslaving toch aanzienlijk is verhoogd met het groeiende internetgebruik.

Porno en seks op internet

Op seksueel gebied is internet een foute informatieversterker voor jongeren. Vorig jaar werden er veel nieuwsberichten uitgegeven over groepsseks onder jongeren. Hieruit bleek dat de makkelijke bereikbaarheid van pornografisch materiaal hier een grote rol in speelden. Jongeren geloofden dat seks moest zijn zoals ze op het internet zagen terwijl het pornografisch materiaal puur acteerwerk is. Seks is per definitie al een moeilijk gespreksonderwerp voor mensen. Jongeren zullen ook niet snel toegeven dat ze pornografisch materiaal bekijken op het internet. Toch is het van groot belang dat hier steeds weer aandacht op wordt gevestigd aangezien een groot deel van het gehele internet uit pornosites bestaat. Gelukkig zie je hier een terugloop in sinds de seksuele voorlichting hierop is aangepast.

Conclusie over het internetgebruik

Mijn conclusie na het schrijven van dit artikel is dat het grootste risico onder het internet gebruik van jongeren is, dat ze hun ouders inhalen en slimmer zijn als op het gebied van internet. Ik besef me erg goed dat ik in dit artikel niet alle nadelen en voordelen over internetgebruik onder jongeren aan bod heb laten komen. Maar kijkend naar de huidige internetcultuur zijn dit in mijn ogen de belangrijkste onderdelen in deze cultuur. Vaak wordt er nog niet eens gedacht dat dit een nieuwe cultuur is, ik hoop dat ik daar met dit artikel een tegengeluid mee heb kunnen geven. We moeten onze ogen niet sluiten voor de risico`s van internet maar met een goede begeleiding vanuit het thuisfront kunnen ouders hun kinderen sturen over het gebruik van internet. Je komt er tegenwoordig in geen enkele leeftijdscategorie meer onderuit om de computer en daarbij internet te gebruiken. Dit met de risico`s maar voornamelijk met de voordelen van internet. Neem nu mijn functie als jongerenwerker, ik gebruik iedere dag internet om op de hoogte te blijven van de trends en ontwikkelingen onder jongeren. S`avonds hoef ik niet meer per se het nieuws van zes uur te zien omdat ik de gehele dag actueel nieuws kan volgen via internet. Mijn doelgroep bereik is door de site Hyves bijvoorbeeld immens gegroeid. Netwerksites vind ik toch het meest risicovol van het internet en in het bijzonder voor jonge kinderen. Het is van groot belang dat kinderen hun sociaal emotionele ontwikkeling goed doorkomen en de manier van communiceren via netwerksites past daar naar mijn idee niet in. Communicatie is voornamelijk non-verbaal en dit deel mis je totaal met deze sites. Maar ook dit gegeven moet een onderdeel worden van de huidige opvoedmethodes. Het is een leuke aanvulling op de huidige communicatie maar geen vervanging en daar gaat het nu wel naartoe. Het zien en gezien worden is gedigitaliseerd en ik zie hier de voor en nadelen van in. Als de huidige generatie volwassen is en kinderen heeft denk ik dat een groot deel van deze risico`s gedekt zal worden puur alleen omdat deze generatie is opgegroeid met het nieuwste en sterkst groeiende medium internet. Maar tot die tijd gaat mijn zorg voornamelijk naar de begeleiding van kinderen en jongeren en dus automatisch naar de onwetendheid van ouders en verzorgers.

Plaats een reactie

Zelf een opmerking of een tip? Plaats hier je comment en geef jouw advies!

 captcha

Andere artikelen over opvoeding & internet