Voorwaarden en privacy

Inhoud

  1. Algemeen
  2. Beperkte aansprakelijkheid
  3. Overmacht
  4. Auteursrechten
  5. Privacy
  6. Cookies
  7. Administratieve gegevens

Algemeen

MMaC bvba, hierna te noemen MMaC, verleent u hierbij toegang tot www.mijnkind.com (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door MMaC en derden zijn aangeleverd. MMaC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MMaC. In geen enkel geval zal MMaC verantwoordelijk zijn voor wat voor schade dan ook (inclusief en zonder beperking, directe en indirecte zaakschade, winstverlies, verlies van bedrijfsinformatie of elk ander mogelijk verlies) voortkomend uit het gebruik of misbruik van de Website of door een foute berichtgeving op de Website.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. MMaC oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. MMaC zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

De Website bevat links naar website van derden en is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van deze links.

Overmacht

MMaC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. Overmacht houdt onder andere in, tekortkomingen van door MMaC ingeschakelde derden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MMaC en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MMaC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken.

Door het plaatsen van content op de Website verleent de gebruiker die de content plaatst toestemming aan MMaC om deze content zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en of commercieel te exploiteren. De gebruiker doet voorzover wettelijk mogelijk afstand van de op de content rusterende persoonlijkheidsrechten. De gebruiker garandeert dat hij de benodigde toestemming van eventuele derden heeft verkregen voor het plaatsen van content en deze content geen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Privacy

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens, tenzij deze gegevens op vrijwillige basis aan ons zijn verstrekt. Deze gegevens zijn nodig voor het verlenen van diensten, zoals het verzenden van een nieuwsbrief, of voor de goede werking van de Website. MMaC zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, tenzij hier vooraf ondubbelzinnige toestemming voor is gegeven door de gebruiker.

In overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens kunt u toegang krijgen tot deze gegevens en deze indien nodig verbeteren. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Het is mogelijk dat de Website niet-persoonlijke gegevens verzamelt, zoals browsertype of IP-adres, informatie over het systeem dat u gebruikt, de url of de domeinnaam van de Website langs waar u naar de Website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Deze informatie is echter geheel anoniem en wordt niet ter beschikking gesteld, noch verkocht aan derden. De gegevens zullen worden gebruikt ten behoeve van het verbeteren van de Website.

Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies. De cookies die worden opgeslagen zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en verschaffen ons anonieme informatie over de bezoeker. Door deze anonieme bezoekersinformatie zijn wij in staat om de gebruikerservaring te monitoren en te verbeteren. Verder maken wij gebruik van Google Adsense, deze derde partij mag cookies plaatsen en lezen van de browser en mag gebruik maken van zogenaamde webbeacons die worden gebruikt om informatie te verzamelen als resultaat van de weergave van advertenties op de Website. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door het beheer van advertentievoorkeur te bezoeken voor andere advertentie cookies en het afmelden hiervoor, bezoek aboutads.

Administratieve gegevens

MMaC bvba
Kleine Horendonk 26
2910 Essen
Tel.: +32 (0) 3 6 77 27 96
Mob.: +31 (0) 6 4662 1762
Email: info@mijnkind.com
BTW nr.: BE 0831.884.371
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE66 7310 1495 4543