Hoeveel mag mijn kind werken?

Hoeveel mag mijn kind werken? Foto: Garry Knight

Artikel door: mijnkind
Geplaatst op: 16-01-2012 om 21:24

Naast te weten wat voor soort werk een kind of jongere in Nederland mag doen is het ook belangrijk te weten hoeveel er dan gewerkt mag worden. Hierbij speelt de leeftijd van het kind of de jongere een belangrijke rol. Daarnaast kan het soort werkzaamheden en de locatie waar deze verricht dienen te worden ook van belang zijn. De Nederlandse overheid heeft een aantal regels en voorwaarden opgesteld welke van toepassing zijn op de volgende leeftijdsgroepen:

 

Kinderen van 13 en 14 jaar

Voor kinderen in deze leeftijdscategorie geldt dat zij beperkt mogen werken tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Deze kinderen mogen niet op zondag werken en het aantal uren dat ze in schoolweken mogen werken verschilt met het aantal uren dat in vakantieweken gewerkt mag worden.

Werktijden kinderen van 13 en 14 jaar

Ouders met een landbouwbedrijf of winkel mogen hun kinderen op schooldagen maximaal 2 uur per dag en in totaal 12 uur per week in hun bedrijf mee laten helpen. Voorwaarde is wel dat hun bedrijf één geheel vormt met het woonhuis van het kind.

maximum arbeidstijden per klusjes rond het huis en in de buurt licht niet-industrieel werk
schooldag 2 uur per dag n.v.t
niet-schooldag 7 uur per dag 7 uur per dag
vakantiedag 7 uur per dag 7 uur per dag
schoolweek 12 uur per week 12 uur per week
vakantieweek 35 uur per week 35 uur per week
maximum aantal gewerkte vakantieweken per jaar 4 4
waarvan max. aaneengesloten 3 weken 3 weken
maximum aantal werkdagen per week 5 dagen 5dagen
zondag n.v.t n.v.t

Rusttijden kinderen van 13 en 14 jaar

rusttijden klusjes rond het huis en in de buurt licht niet-industrieel werk
minimum dagelijkse rust 14 uur 14 uur
in elk geval tussen 19.00 - 7.00 uur 19.00 - 7.00 uur
in vakanties 19.00 - 7.00 uur 19.00 - 7.00 uur
aaneengesloten pauze bij werktijd van meer dan 4,5 uur 0,5 uur 0,5 uur

 

Kinderen van 15 jaar

Anders dan kinderen van 13 en 14 jaar mogen kinderen van 15 jaar, onder voorwaarden, wel op zondag werken. Ook mogen zij in de vakanties en buiten de schooltijd wat meer uren werken.
Voor kinderen die gedeeltelijk of geheel zijn vrijgesteld van de leerplicht gelden andere regels dan voor leerplichtige kinderen. De eerste groep mag ook tijdens (een deel van de) schooltijd werken.

Werktijden kinderen van 15 jaar

maximum aantal werkdagen per week 5
schooldag 2 uur
niet-schooldag en vakantiedag 8 uur
schoolweek 12 uur
vakantieweek 40 uur
vakantieweken per jaar 6
waarvan max. aaneengesloten 40 uur

 

Maximale arbeidstijd voor kinderen van 15 jaar met vrijstelling leerplicht

per dag 8 uur
per week 40 uur

De tijd die 15-jarigen met vrijstelling van de leerplicht op school doorbrengen telt ook mee als arbeidstijd.

Rusttijden kinderen van 15 jaar

rusttijden leerplichtige kinderen kinderen vrijgesteld van leerplicht
minimum dagelijke rust 12 uur 12 uur
in elk geval tussen 19.00 - 7.00 uur 19.00 - 7.00 uur
in vakanties (ook op zaterdag en zondag) tussen 21.00 - 7.00 uur 21.00 - 7.00 uur
aaneengesloten pauze bij werktijd van meer dan 4,5 uur 0,5 uur 0,5 uur


Kinderen van 15 jaar mogen alleen op zondag werken als:

 • de aard van het werk het noodzakelijk maakt en het in het arbeidscontract staat;
 • het door de bedrijfsomstandigheden noodzakelijk is en er overeenstemming is met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, of met betrokken werknemers;
 • de ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven;
 • ze tenminste 5 zondagen per 16 weken vrij zijn;
 • ze de zaterdag vóór de zondag die ze werken vrij zijn.

 

Jongeren van 16 en 17 jaar

Voor deze jongeren zijn er speciale regels in de Arbeidstijdenwet en in het Arbeidsomstandighedenbesluit opgenomen. Zij mogen ‘s nachts niet werken, niet overwerken en geen oproepdiensten doen. Daarnaast hebben zij recht op langere rusttijden dan werkers van 18 jaar en ouderen.
De tijd die de jongeren op school doorbrengen, telt ook mee als arbeidstijd.

maximum arbeidstijd per jongeren van 16 en 17 jaar
dienst 9 uur
week 45 uur
4 weken 160 uur (gemiddeld 40 uur per week)


Rusttijden jongeren van 16 en 17 jaar

rusttijden  
minimum dagelijkse rust 12 uur
in elk geval tussen 23.00 - 6.00 uur
wekelijkse rust 36 uur per periode van 7 x 24 uur
aaneengesloten pauze bij werktijd van meer dan 4,5 uur 0,5 uur

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen in plaats van een haf uur pauze tweemaal een pauze van een kwartier hebben. Dit moet dan wel in een gezamenlijk overleg zijn afgesproken.

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen alleen op zondag werken als:

 • de aard van het werk het noodzakelijk maakt en het in het arbeidscontract staat;
 • het door de bedrijfsomstandigheden noodzakelijk is en er overeenstemming is met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, of met betrokken werknemers;
 • er individuele instemming van de jongere is;
 • ze tenminste 13 zondagen per 52 weken vrij zijn. Als ze meer dan 13 zondagen per jaar vrij willen zijn kan dit alleen na gezamenlijk overleg.
 • ze de zaterdag vóór de zondag die ze werken vrij zijn.

 

 • usericon

  Just found you and LUV this blog! This would be such a lovely thing to win, as we are monvig into our first home in mere weeks and I'm in desperate need of decor inspiration. Thanks!- Lauren Horsley (laurenlhorsley@yahoo.com)

Plaats een reactie

Zelf een opmerking of een tip? Plaats hier je comment en geef jouw advies!

 captcha

Andere artikelen over opvoeding & geld