Pleegzorg

Pleegzorg Foto: *clairity*

Artikel door: mijnkind
Geplaatst op: 27-11-2011 om 00:00

Een kind is een verrijking in het gezin. Het zorgt voor vrolijkheid, gezelligheid, ontroerende en andere onvergetelijke momenten. Maar een kind kan ook de oorzaak zijn van spanningen en zelfs problemen in het gezin. Dit kan onder andere voorkomen bij kinderen met gedragsproblemen. In dergelijke situaties zouden ouders er dan voor kunnen kiezen om het kind, zij het tijdelijk, uit huis te plaatsen. In dat soort gevallen kan men dan een beroep doen op pleegzorg.

Wat is pleegzorg?

Natuurlijk zullen ouders er in eerste instantie voor kiezen de problemen binnen het gezin proberen op te lossen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden zou pleegzorg een oplossing kunnen zijn. Hierbij worden kinderen onder bepaalde voorwaarden ondergebracht in een ander gezin, een pleeggezin.

De voorwaarden die gehanteerd worden zijn:

  • het moet in het belang van het kind zijn,
  • het geldt voor kinderen tot 18 jaar,
  • het is van tijdelijke aard.


Wat is tijdelijk? Dat kan variëren van een paar weken tot een aantal jaren. Zodra de ouders weer in staat zijn de opvoeding op zich te nemen zullen de kinderen worden teruggeplaatst.

Indien het jongeren betreft die ouder zijn dan 18 jaar is er nog de mogelijkheid om in de vorm van voortgezette hulpverlening ondersteuning te bieden. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat alleen met een indicatie van Bureau Jeugdzorg hiervan gebruik kan worden gemaakt.

De ouders hebben de mogelijkheid om tijdens de pleegzorg aan de problemen te werken die tot de pleegzorg geleid hebben en deze te verhelpen.

Vormen van pleegzorg

Pleegzorg is er in verscheidene vormen waarbij de keuze afhankelijk is van wat voor het pleegkind het beste is. Zo kan er gedacht worden aan opvang voor een gedeelte van de week, voor alleen tijdens het weekend of voor dagverpleging.
Het kan zijn dat opvang een spoedeisend karakter heeft en er niet gewacht wordt op een indicatie van Bureau Jeugdzorg. In dit soort gevallen spreekt men van crisispleegzorg en kunnen kinderen voor maximaal vier weken opgevangen worden. Hoe de opvang verder invulling moet krijgen moet blijken uit onderzoek van Bureau Jeugdzorg.
In voorkomende gevallen worden kinderen opgevoed in het pleeggezin, bijvoorbeeld als men verwacht dat de thuissituatie niet op korte termijn gaat veranderen. Men spreekt dan van langdurige pleegzorg. De kinderen kunnen worden teruggeplaatst als de ouders weer in staat zijn de zorg op zich te nemen.

Voorwaarden pleegouders

Van een pleeggezin wordt verwacht dat het kind goed opgevangen kan worden en dat er veiligheid en structuur geboden kan worden. Iedereen kan zich in principe aanmelden om pleegouder te worden. Uiteraard wordt kritisch bekeken of de aangemelde personen inderdaad wel geschikt zijn om als pleegouder op te kunnen treden.
Een pleegouder dient zich in een stabiele leefsituatie te bevinden. Tevens moet men minimaal 21 jaar oud zijn en een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming kunnen krijgen. Deze verklaring is nodig daar deze door de pleegzorg instelling zal worden aangevraagd.
Ook het kunnen overleggen van een medische verklaring waaruit blijkt dat men gezond is maakt deel uit van de aanmeldprocedure.

 

Plaats een reactie

Zelf een opmerking of een tip? Plaats hier je comment en geef jouw advies!

 captcha

Andere artikelen over opvoeding & gezin